En veldreven virksomhed skabes af dygtige og kompetente medarbejdere. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, da de varetager driftsopgaverne på baggrund af indgående kendskab og erfaring med kunder, leverandører og systemer. Så hvad gør man, hvis man er en mindre virksomhed med få eller ingen medarbejdere, der ønsker at påbegynde sin vækstrejse. Hvor skaffer man medarbejderressourcen, og hvordan får man råd til at vækst?  

Mangel på kompetencer er en trussel mod vækst

I en mindre virksomhed er begrænsede ressourcer. Indehaveren må selv påtage sig de forskellige opgaver, både drifts- og udviklingsopgaver. Det er derfor ikke muligt kun at fokusere på kerneopgaven og heller ikke muligt kun at udføre de opgaver, hvor ens kompetencer er stærkest. Det betyder, at en del opgaver udføres knap så optimalt, som de kunne, hvis de rette kompetencer havde været til stede. Den mindre virksomhed har sjældent likviditet til at ansætte højkvalitetsressourcer til at udføre disse opgaver. Summen af dette kan være en direkte trussel mod vækst.   

Få det rigtige match på opgaven 

Den mindre virksomhed bør derfor tænke i andre baner end ordinær ansættelse, når der udvikles vækststrategi. Ved at inddrage et moderne og professionelt rekrutteringsbureau som Norstaff.dk, kan virksomheden let få adgang til kvalificeret arbejdskraft indenfor mange forskellige faggrupper. Norstaff råder over dygtige og kompetente faglærte og ufaglærte vikarer, som kan hjælpe med kort varsel. Mange års erfaring indenfor rekruttering sikrer det helt rigtige match imellem virksomheden og den udsendte vikar. Måske har den mindre virksomhed brug for en kortvarig håndsrækning, eller måske er der brug for vikaren i længere tid. Behov og ønsker vurderes i samarbejde med de erfarne rekrutteringskonsulenter, som gerne giver gratis rådgivning.     

Vikarer tilfører værdi til virksomheden 

Fejlansættelser kan koste dyrt. Med ansættelse af en vikar, får virksomheden kompetent assistance fra en medarbejder, der hurtigt kan sætte sig ind i tingene. Vikarerne er vant til at arbejde i forskellige virksomheder og at løse mange forskellige opgaver indenfor deres fagområde. Virksomheden vil derfor ofte opleve, at vikaren kan bidrage positiv i forbedring af arbejdsprocesser og systemudnyttelse. Ved brug af vikarer, får virksomheden dermed ikke kun opgaven løst af den bedste kandidat til jobbet. Den sparer tid på rekrutteringsprocessen og tilfører værdi til virksomheden i form af viden og erfaring indhentet fra andre virksomheder indenfor fagområdet.