Privatlivspolitik
18. juli 2016

1. Generelt om Cargo3 IVS, findacargo og nemlevering

Cargo3 IVS er et dansk iværksætterselskab, der leverer ydelser og udfører aktiviteter vedrørende transport af varer (løsøre).

Cargo3 ejer og driver hjemmesiderne www.findacargo.com (engelsk) og www.nemlevering.dk (dansk).

Cargo3 driver også virksomhed under navnene "findacargo" og "nemlevering".

2. Generelt om privatlivsbeskyttelse og anvendelse af denne Privatlivspolitik

Cargo3 IVS anerkender og respekterer vigtigheden af, at dine personlige oplysninger og andre oplysninger med videre er beskyttede, når du besøger eller bruger nogen af vores hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet. Cargo3 Systemet omtales nærmere nedenfor i afsnit 3 og er defineret i afsnit 10, underafsnit (b).

Ved at besøge eller bruge nogen af Cargo3 IVS' hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet accepterer og samtykker du til vilkårene i denne Privatlivspolitik, og at de gælder for dig.

Hvis du ikke accepterer og samtykker til denne Privatlivspolitik, bedes du venligst ikke besøge eller bruge nogen af vores hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet.

3. Generelt om Cargo3 IVS' Privatlivspolitik

Dette dokument indeholder Cargo3's Privatlivspolitik for Cargo3's transportkunder, Cargo3's transportører og andre brugere af Cargo3 Systemet. Cargo3 er defineret nedenfor i afsnit 10, underafsnit (a).

Cargo3 leverer sine ydelser ved brug af sine hjemmesider www.findacargo.com (engelsk) og www.nemlevering.dk (dansk) og sine applikationer.

Cargo3 Systemet, herunder hjemmesiderne og applikationerne nævnt ovenfor, er en teknologisk platform, der giver transportkunder og transportører mulighed for at arrangere og planlægge transport af varer og indgå og opfylde transportaftaler.

Denne Privatlivspolitik gælder i tillæg til Cargo3's andre vilkår og betingelser, som også gælder for Cargo3's transportkunder, Cargo3's transportører eller andre brugere af Cargo3 Systemet med videre. Sådanne andre vilkår og betingelser omfatter Cargo3's cookiepolitik, Cargo3's vilkår for sine transportkunder og Cargo3's vilkår for sine transportører.

Denne Privatlivspolitik er tilgængelig på både engelsk og dansk på Cargo3's hjemmesider: www.findacargo.com og www.nemlevering.dk.

Cargo3 forbeholder sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik til enhver tid og uden forudgående varsel.

4. Modtagelse af Personlige Oplysninger

Du kan blive bedt om at give Personlige Oplysninger (som defineret i afsnit 10, underafsnit (f)) til Cargo3, når du bruger vores hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet. For eksempel er det nødvendigt at registrere et brugernavn, et password og andre oplysninger for at få adgang til og bruge visse egenskaber og funktioner på vores hjemmesider og i vores onlineapplikationer og mobilapplikationer og Cargo3 Systemet.

Personlige Oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit navn, adresse, e-mail adresse, andre kontaktoplysninger, telefonnummer, betalingskortoplysninger, købshistorik og dine foretrukne ydelser.

Du er ikke forpligtet til at give Personlige Oplysninger til Cargo3. Hvis du vælger ikke at gøre det, er det dog ikke sikkert, at vi er i stand til at levere vores ydelser til dig eller besvare de forespørgsler, du måtte have.

5. Indsamling af Ikke-personlige Oplysninger

Cargo3 kan til enhver tid indsamle Ikke-personlige Oplysninger (som defineret i afsnit 10, underafsnit (d)) om dig, når du besøger eller bruger vores hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet, eller når du på enhver måde er i kontakt med os.

Ikke-personlige Oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, oplysninger vedrørende internetprotokoladresser (IP-adresser), din navigation gennem Cargo3's hjemmesider og andre statistiske oplysninger. Se venligst også vores cookiepolitik, der fremgår af dokumentet med titlen "Cargo3 IVS cookiepolitik", og som er tilgængelig på vores hjemmesider.

6. Brug af Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger

Cargo3 behandler Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger til de følgende formål:

(a) Levering af Cargo3's ydelser til dig og din brug af vores hjemmesider og vores onlineapplikationer og mobilapplikationer og Cargo3 Systemet.

(b) Formålene efter Cargo3's cookiepolitik, der er angivet i dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Cookiepolitik", og som er tilgængelig på vores hjemmesider.

(c) Cargo3's vedligeholdelse og drift af Cargo3 Systemet og andre interne formål, herunder i forbindelse med revision, dataanalyse og undersøgelser med henblik på at forbedre Cargo3's ydelser og kundekommunikation.

Cargo3 må bruge dine Personlige Oplysninger til at sende vigtige beskeder og meddelelser til dig, herunder vedrørende din brug af vores ydelser og Cargo3 Systemet og vores ændringer af vores vilkår og betingelser og politikker, herunder denne Privatlivspolitik og vores cookiepolitik, der fremgår af dokumentet med titlen "Cargo3 IVS Cookiepolitik".

7. Videregivelse og overførsel af Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger

Cargo3 og virksomheder, der er tilknyttet Cargo3, må dele Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger (som defineret i afsnit 10, underafsnit (d) og (f)) med hinanden og bruge de nævnte oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Cargo3 og virksomheder, der er tilknyttet Cargo3, vil kun videregive Personlige Oplysninger og Ikke- personlige Oplysninger til vores leverandører af tjenesteydelser og andre partnere, som yder støtte til vores forretning, hvis du indgår aftaler med dem gennem vores hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet, eller hvis vi benytter dem til at udføre transport eller levere andre ydelser til os, som vi til gengæld udfører for eller leverer til dig.

Cargo3's leverandører af tjenesteydelser og øvrige partnere er generelt parter, der udfører transport og dertil knyttede ydelser, herunder ydelser vedrørende infrastruktur, og som analyserer, hvordan vores ydelser bliver brugt, og måler effektiviteten af vores ydelser. Cargo3's leverandører af tjenesteydelser og øvrige partnere kan også være parter, der leverer kundeservice, og som varetager betalinger eller udfører akademiske undersøgelser eller andre analyser.

Cargo3 og virksomheder, der er tilknyttet Cargo3, vil ikke sælge, dele, overføre eller på nogen anden måde videregive Personlige Oplysninger eller Ikke-personlige Oplysninger til en tredjepart, medmindre det er påkrævet ved lov, eller du har accepteret eller givet samtykke til det i forbindelse med vores udførelse af transporten eller de dertil knyttede ydelser til dig.

8. Opbevaring af Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger

Cargo3 ønsker, at du føler dig tryg ved vores behandling af Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger, når du bruger Cargo3's hjemmesider og vores onlineapplikationer og mobilapplikationer og Cargo3 Systemet og giver os Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger. Vi har indført passende administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger med henblik på at beskytte både Personlige Oplysninger, som du giver til os, og Ikke-personlige Oplysninger, som vi selv indsamler.

Vi opbevarer blandt andet Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i sikrede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende gennemgået og vurderet. Serverne er også beskyttet med anti-virus programmer og firewalls.

Ikke-personlige Oplysninger kan også blive opbevaret på tredjeparters servere, som bliver anvendt af os, Cargo3 Systemet, eller i forbindelse med levering af vores ydelser.

Cargo3 opbevarer Personlige Oplysninger og Ikke-personlige Oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig og andre parter, herunder tredjeparter, der leverer tjenesteydelser. Se også afsnit 9.

9. Tredjeparter der leverer tjenesteydelser og tredjeparters hjemmesider og applikationer

Cargo3 Systemet og Cargo3's ydelser referer til og forbindes med systemer, der drives af tredjeparter, og ydelser, der leveres af tredjeparter. Cargo3's hjemmesider og vores onlineapplikationer og mobilapplikationer og Cargo3 Systemet kan også indeholde links til tredjeparters hjemmesider, onlineapplikationer og mobilapplikationer, produkter, ydelser og systemer.

De følgende oplysninger er generelt omfattet af tredjeparters privatlivspraksis eller privatlivspolitik:

(a) Oplysninger, som du har givet direkte til en tredjepart.

(b) Oplysninger, som Cargo3 har videregivet til en tredjepart efter denne Privatlivspolitik. Se afsnit 6.

(c) Oplysninger indsamlet af en tredjepart.

Cargo3's leverandører af tjenesteydelser og øvrige partnere skal overholde strenge fortrolighedsforpligtelser på en måde, der stemmer overens med denne Privatlivspolitik og de aftaler, Cargo3 indgår med dem.

10. Definitioner og fortolkninger

I denne Privatlivspolitik skal de følgende betegnelser og udtryk have de betydninger, der er angivet nedenfor, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen:

(a) "Cargo3" betyder Cargo 3 IVS, et iværksætterselskab registreret i Danmark med CVR- nummeret 37074470.

(b) "Cargo3 System" betyder Cargo3's elektroniske oplysnings-, kommunikations- og registreringssystem for Cargo3's transportydelser og tilknyttede ydelser og Cargo3's tilknyttede mobilapplikationer og onlineapplikationer, hjemmesider, application programming interfaces (APIs), widgets anvendt på tredjeparters hjemmesider, andre online produkter og ydelser og andre former for kommunikation.

(c) "herunder" og "omfatte" betyder henholdsvis herunder og omfatte uden at begrænse eller påvirke den generelle karakter af enhver beskrivelse, definition, term eller ethvert udtryk, som står foran det pågældende ord. Betegnelserne "herunder" og "omfatte" betyder også herunder, men ikke begrænset til. Ordet "omfatte" og dets afledte former skal fortolkes på tilsvarende måde.

(d) "Ikke-personlige Oplysninger" betyder oplysninger, der ikke i sig selv kan henføres direkte til nogen individuelt identificerbar oplysning om en person, der besøger eller bruger nogen af Cargo3's hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet. "Ikke-personlige Oplysninger" omfatter ikke Personlige Oplysninger.

(e) "part" betyder enhver person, ethvert selskab, enhver virksomhed eller enhver enhed.

(f) "Personlige Oplysninger" betyder individuelt identificerbare oplysninger om en person, der besøger eller bruger nogen af Cargo3's hjemmesider eller vores onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller Cargo3 Systemet. "Personlige Oplysninger" omfatter ikke Ikke- personlige Oplysninger.

(g) "transport" betyder enhver transport (befordring) ved enhver form for transport, herunder transport ad vej, jernbane, luft eller søvejen eller enhver kombination deraf, og ved brug af ethvert transportmiddel, herunder personlig transport (hvorved forstås transport uden brug af et eller flere transportmidler), cykel, knallert, scooter, motorcykel, bil, varebil, lastbil, ethvert andet køretøj, tog, fly, helikopter, drone, ethvert andet luftfartøj og skib eller ethvert andet søfartøj.

(h) "Bruger" betyder enhver part, der på enhver måde bruger, tilgår eller udfører enhver funktion eller handling i eller i forbindelse med Cargo3 Systemet. "Bruger" omfatter enhver part, der er Cargo3's transportkunde eller transportør. "Bruger" omfatter også enhver part, der er afsender eller modtager efter en transportaftale mellem Cargo3 og en transportkunde, hvis afsenderen eller modtageren har bekræftet enten i Cargo3 Systemet eller på enhver anden måde, at den pågældende part samtykker til eller accepterer at være henholdsvis afsender eller modtager.

(i) "du" betyder dig som Bruger. Det gælder, uanset om du er en person, en virksomhed, et selskab eller en anden enhed, uanset hvordan og hvorfor du besøger eller bruger nogen af vores hjemmesider, og uanset om du er eller ikke er kunde hos os. I denne Privatlivspolitik henviser ordene "din", "dit" og "dine" dig som Bruger.

I denne Privatlivspolitik betyder "vi" og "os" Cargo3, og "vores" henviser til Cargo3, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

I denne Privatlivspolitik omfatter enhver anvendelse af et ord i ental også ordet i flertal og enhver anvendelse af et ord i flertal også ordet i ental, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

11. Anvendelsesområde for denne Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik gælder for enhver Bruger og dennes adgang til og brug af Cargo3 Systemet, hvis anvendelsen af denne Privatlivspolitik på nogen måde er blevet aftalt eller accepteret af Brugeren.

Brugeren skal anses for at have aftalt eller accepteret, at denne Privatlivspolitik gælder for Brugeren og Brugerens forhold til Cargo3 og brug af Cargo3 Systemet i ethvert af de følgende tilfælde:

(a) Hvis Brugeren har registreret sig med en brugerkonto og i forbindelse dermed har krydset af i en boks med en tekst, eller på enhver anden måde har registreret Brugerens accept af en tekst, der indeholder ordene "samtykker" eller "accepterer" eller ethvert andet ord eller enhver anden term eller tekst, som indikerer Brugerens samtykke til eller accept af, at denne Privatlivspolitik gælder for Brugeren.

(b) Hvis Brugeren på nogen måde har indgået en aftale med Cargo3 om Brugerens adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, og denne Privatlivspolitik på nogen måde er refereret til eller omtalt i den nævnte aftale.

(c) Hvis Brugeren på nogen måde tilgår, har adgang til eller bruger Cargo3 Systemet, herunder ved at besøge eller bruge en af Cargo3's hjemmesider eller ved at anvende en af Cargo3's onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller enhver del eller funktion af Cargo3 Systemet.

Denne Privatlivspolitik gælder for enhver adgang til og/eller brug af Cargo3 Systemet i forhold til enhver part, der har en sådan adgang dertil eller gør en sådan brug deraf. Enhver sådan part skal, ved dennes adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, anses for at have aftalt og accepteret, at den nævnte adgang eller brug er underlagt og reguleret af denne Privatlivspolitik.