Fremtidens unikke transport løsning


Vi er et stærkt team med en passion for teknologi, transport og det samfund, som vi er en del af.

Vi tror på at en sammensmeltning af disse tre, vil føre til store forbedringer af måden vi gør tingene på i dag.

Internettet, mobiltelefonen, den industrielle revolution: teknologi har tilvejebragt masser af nye muligheder som muliggør merværdi. Teknologien er nu så fremskreden, at den er klar til at revolutionere transport industrien og den merværdi, som dette vil skabe bør komme alle til gode.

Vi tror på en fremtid indenfor transportindustrien som, hvis vores teknologi blev implementeret i dag, vil give industriens aktører mulighed for at tjene 40 - 60 % mere. Især chaufførerne står til at kunne øge deres omsætning med op til 50%, imens de får bedre livskvalitet og kontrol over deres dagligdag. Ved at optimere levering og dermed minimere unødvendig kørsel, vil også miljøet og vejnettet nyde godt af vores teknologi.

Vi ønsker at dele disse fordele med alle i transportsektoren.


Cargo 3 Ivs porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg, Denmark CVR: 37074470