Cookies politik
18. juli 2016

1. Generelt om Cargo3 IVS, findacargo og nemlevering

Cargo3 IVS er et dansk iværksætterselskab, der leverer ydelser og udfører aktiviteter vedrørende transport af varer (løsøre).

Cargo3 ejer og driver hjemmesiderne www.findacargo.com (engelsk) og www.nemlevering.dk (dansk).

Cargo3 driver også virksomhed under navnene "findacargo" og "nemlevering".

2. Generelt om cookies og anvendelse af denne Cookiepolitik

Cargo IVS' hjemmesider bruger cookies. En cookie er en lille datafil, der bliver gemt på din internetbrowser for at hjemmesiden kan genkende din computer eller mobile enhed, når du vender tilbage til hjemmesiden.

Når en server modtager en forespørgsel fra en computer eller en mobil enhed, som har gemt en cookie fra vores hjemmesider, er serveren i stand til at bruge de oplysninger, der er gemt i cookien, sammen med oplysningerne, der er gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle information fra din computer eller mobile enhed.

Cookies anvendes i vidt omfang på internettet. Cargo3 IVS overholder almindelig praksis vedrørende brug af cookies.

Cargo3 IVS anerkender og respekterer vigtigheden af, at dine personlige oplysninger og andre oplysninger med videre er beskyttede, når du besøger eller bruger vores hjemmesider.

Ved at besøge eller bruge en af Cargo3 IVS' hjemmesider, accepterer og samtykker du til vilkårene i denne Cookiepolitik, og at de gælder for dig. Se endvidere afsnit 10 nedenfor om anvendelsesområdet for denne Cookiepolitik.

Hvis du ikke accepterer og samtykker til denne Cookiepolitik, bedes du venligst ikke besøge eller bruge vores hjemmesider. Du kan også slette enhver cookie, som vi har placeret.

3. Generelt om Cargo3 IVS' Cookiepolitik

Dette dokument indeholder Cargo3's Cookiepolitik om Cargo3's brug af cookies for Cargo3's transportkunder, Cargo3's transportører og andre brugere af Cargo3 Systemet. Cargo3 Systemet omtales nærmere nedenfor i dette afsnit 3 og er defineret i afsnit 9, underafsnit (b). Cargo3 er defineret nedenfor i afsnit 9, underafsnit (a).

Cargo3 leverer sine ydelser ved brug af sine hjemmesider www.findacargo.com (engelsk) og www.nemlevering.dk (dansk) og sine applikationer.

Cargo3 Systemet, herunder hjemmesiderne og applikationerne nævnt ovenfor, er en teknologisk platform, der giver transportkunder og transportører mulighed for at arrangere og planlægge transport af varer og indgå og opfylde transportaftaler.

Denne Cookiepolitik gælder i tillæg til Cargo3's andre vilkår og betingelser, som også gælder for Cargo3's transportkunder, Cargo3's transportører eller andre brugere af Cargo3 Systemet med videre. Sådanne andre vilkår og betingelser omfatter Cargo3's privatlivspolitik, Cargo3's vilkår for sine transportkunder og Cargo3's vilkår for sine transportører.

Denne Cookiepolitik er tilgængelig på både engelsk og dansk på Cargo3's hjemmesider: www.findacargo.com og www.nemlevering.dk.

Cargo3 forbeholder sig retten til at ændre denne Cookiepolitik til enhver tid og uden forudgående varsel.

4. Sådan bruger Cargo3 cookies

Cargo3 bruger cookies og andre teknologier for at huske oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmesider og tilknyttede ydelser.

Vi bruger cookies til at adskille dig fra andre brugere af vores hjemmesider og til at levere en browsing- og brugeroplevelse, som er mere personlig for dig og tilpasset til dig.

5. Typer af cookies som Cargo3 bruger

Cargo3 bruger almindelige sessionscookies og vedvarende cookies, som begge udløber og kan slettes af dig fra din internetbrowser til enhver tid.

Vi bruger applikationer fra tredjeparter til at levere visse funktioner, herunder med hensyn til analyser og funktionel og målrettet markedsføring. De nævnte tredjepartsapplikationer kan også indeholde cookies.

6. Hvilke oplysninger indsamler Cargo3 ved brug af cookies

Når du besøger vores hjemmesider, indsamler vores cookies automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmesider.

Oplysninger indsamlet af vores cookies omfatter, men er ikke begrænset til, internetprotokoladresser (IP- adresser), dine loginoplysninger, tidszoneindstillinger, styresystem og platform og oplysninger om dine besøg, herunder den enhedsressourcefinder(URL), du kom fra, dit land, en hjemmesides responstider, fejl og andre typer af oplysninger.

Vores cookies kan indsamle oplysninger om dig og din brug af vores hjemmesider, uanset om du er logget ind på en af Cargo3's hjemmesider eller ej.

Vi behandler oplysninger indsamlet af vores cookies og andre teknologier, som Ikke-personlige Oplysninger som defineret i afsnit 9, underafsnit (d) nedenfor, medmindre andet er påkrævet efter gældende lov.

7. Din tilladelse til Cargo3's brug af cookies

Ved at besøge eller bruge en af Cargo3 IVS' hjemmesider på en computer eller en mobil enhed accepterer og samtykker du til vilkårene i denne Cookiepolitik.

8. Sådan blokerer du cookies

De fleste browsere giver dig mulighed for, at du kan afvise (blokere) cookies.

Du kan afvise (blokere) vores cookies ved at aktivere de indstillinger i din browser, som tillader dig at afvise nogle eller alle cookies. Vær venligst opmærksom på, at visse egenskaber og funktioner på vores hjemmesider muligvis ikke er tilgængelige eller fungerer korrekt, når vores cookies bliver afvist (blokeret).

Se venligst hjemmesiden www.aboutcookies.org for yderligere oplysninger om, hvordan du afviser og kontrollerer cookies og andre forhold i forbindelse dermed.

9. Definitioner og fortolkninger

I denne Cookiepolitik skal de følgende betegnelser og udtryk have de betydninger, der er angivet nedenfor, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen:

(a) "Cargo3" betyder Cargo 3 IVS, et iværksætterselskab registreret i Danmark med CVR- nummeret 37074470.

(b) "Cargo3 System" betyder Cargo3's elektroniske oplysnings-, kommunikations- og registreringssystem for Cargo3's transportydelser og tilknyttede ydelser og Cargo3's tilknyttede mobilapplikationer og onlineapplikationer, hjemmesider, application programming interfaces (APIs), widgets anvendt på tredjeparters hjemmesider, andre online produkter og ydelser og andre former for kommunikation.

(c) "herunder" og "omfatte" betyder henholdsvis herunder og omfatte uden at begrænse eller påvirke den generelle karakter af enhver beskrivelse, definition, term eller ethvert udtryk, som står foran det pågældende ord. Betegnelserne "herunder" og "omfatte" betyder også herunder, men ikke begrænset til. Ordet "omfatte" og dets afledte former skal fortolkes på tilsvarende måde.

(d) "Ikke-personlige Oplysninger" betyder oplysninger, der ikke i sig selv kan henføres direkte til nogen individuelt identificerbar oplysning om en person, der besøger eller bruger en hjemmeside. "Ikke-personlige Oplysninger" omfatter ikke individuelt identificerbare oplysninger om en person, der besøger eller bruger en hjemmeside.

(e) "part" betyder enhver person, ethvert selskab, enhver virksomhed eller enhver enhed.

(f) "transport" betyder enhver transport (befordring) ved enhver form for transport, herunder transport ad vej, jernbane, luft eller søvejen eller enhver kombination deraf, og ved brug af ethvert transportmiddel, herunder personlig transport (hvorved forstås transport uden brug af et eller flere transportmidler), cykel, knallert, scooter, motorcykel, bil, varebil, lastbil, ethvert andet køretøj, tog, fly, helikopter, drone, ethvert andet luftfartøj og skib eller ethvert andet søfartøj.

(g) "Bruger" betyder enhver part, der på enhver måde bruger, tilgår eller udfører enhver funktion eller handling i eller i forbindelse med Cargo3 Systemet. "Bruger" omfatter enhver part, der er Cargo3's transportkunde eller transportør. "Bruger" omfatter også enhver part, der er afsender eller modtager efter en transportaftale mellem Cargo3 og en transportkunde, hvis afsenderen eller modtageren har bekræftet enten i Cargo3 Systemet eller på enhver anden måde, at den pågældende part samtykker til eller accepterer at være henholdsvis afsender eller modtager.

(h) "du" betyder dig som Bruger. Det gælder, uanset om du er en person, en virksomhed, et selskab eller en anden enhed, uanset hvordan og hvorfor du besøger eller bruger en af vores hjemmesider, og uanset om du er eller ikke er kunde hos os. I denne Cookiepolitik henviser ordene "din", "dit" og "dine" dig som Bruger.

I denne Cookiepolitik betyder "vi" og "os" Cargo3, og "vores" henviser til Cargo3, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

I denne Cookiepolitik omfatter enhver anvendelse af et ord i ental også ordet i flertal og enhver anvendelse af et ord i flertal også ordet i ental, medmindre andet anføres eller fremgår af sammenhængen.

10. Anvendelsesområde for denne Cookiepolitik

Denne Cookiepolitik gælder for enhver Bruger og dennes adgang til og brug af Cargo3 Systemet, hvis anvendelsen af denne Cookiepolitik på nogen måde er blevet aftalt eller accepteret af Brugeren.

Ved at besøge eller bruge en af Cargo3 IVS' hjemmesider, accepterer og samtykker Brugeren til vilkårene i denne Cookiepolitik, og at Cookiepolitikken gælder for Brugeren.

Brugeren skal anses for at have aftalt eller accepteret, at denne Cookiepolitik gælder for Brugeren og Brugerens forhold til Cargo3 og brug af Cargo3 Systemet i ethvert af de følgende tilfælde:

(a) Hvis Brugeren har registreret sig med en brugerkonto og i forbindelse dermed har krydset af i en boks med en tekst, eller på enhver anden måde har registreret Brugerens accept af en tekst, der indeholder ordene "samtykker" eller "accepterer" eller ethvert andet ord eller enhver anden term eller tekst, som indikerer Brugerens samtykke til eller accept af, at denne Cookiepolitik gælder for Brugeren.

(b) Hvis Brugeren på nogen måde har indgået en aftale med Cargo3 om Brugerens adgang til eller brug af Cargo3 Systemet og denne Cookiepolitik på nogen måde er refereret til eller omtalt i den nævnte aftale.

(c) Hvis Brugeren på nogen måde tilgår, har adgang til eller bruger Cargo3 Systemet, herunder ved at besøge eller bruge en af Cargo3's hjemmesider eller ved at anvende en af Cargo3's onlineapplikationer eller mobilapplikationer eller enhver del eller funktion af Cargo3 Systemet.

Denne Cookiepolitik gælder for enhver adgang til og/eller brug af Cargo3 Systemet i forhold til enhver part, der har en sådan adgang dertil eller gør en sådan brug deraf. Enhver sådan part skal, ved dennes adgang til eller brug af Cargo3 Systemet, anses for at have aftalt og accepteret, at den omtalte adgang eller brug er underlagt og reguleret af denne Cookiepolitik.